Vårt erbjudande

EWS Teknik AB har tre tydliga erbjudanden till dig som kund:

Mätteknik för industri och tillverkning. Vi har egna produkter som exempelvis Aximeter och tillbehör som exempelvis Rako-spännare, men gör också kundanpassade lösningar med exempelvis digitala givare.

Legotillverkning av mekaniska komponenter. Vi jobbar med skärande bearbetning företrädesvis i korta serier med hög noggrannhet. Saknas ritningsunderlag så kan vi ta fram det.

Utveckling av kundanpassade lösningar för exempelvis mätfixturer, handmätverktyg och en hel del annat för montering och tillverkning. Vi är unika i branschen genom att vi har kompetens från idé, konstruktion och tillverkning till installation, service och utbildning.